Oznámení o ochraně osobních údajů

Fyzická osoba Ing. Monika Klečková, IČ 09056319, se sídlem Vratislavská 393/12, 181 00 Praha 8 - Bohnice, Česká republika zapsaná do živnostenského rejstříku (dále jen "Správce"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") je provozovatelem webových stránek www.skvelymarketing.cz a zpracovává vaše osobní údaje.

Které údaje zpracováváme:

 • jméno, příjmení;

 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu;

 • adresu nebo sídlo společnosti;

 • e-mailovou adresu;

 • telefonní číslo;

 • naši vzájemnou komunikaci;

 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete;

 • vaše hodnocení našich služeb;

 • cookies - v případě cookies Správce shromažďuje na svých webových stránkách tzv. soubory cookies (podrobněji viz část Informace o cookies).

Hodnocení našich služeb pocházejí od skutečných zákazníků na základě reálné zkušenosti s námi a jsou získány během naší spolupráce či po jejím ukončení (záleží na délce). Hodnocení zákazníci posílají e-mailem (pro vložení na web) nebo napřímo doplňují do profilů na sociálních sítích. 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Situace, při kterých budeme s vašimi údaji pracovat:

 1. Objednáte si naše služby a stanete se tak našimi klienty.

 2. Udělíte nám souhlas k zasílání marketingových a reklamních sdělení (např. newsletter).

 3. Komunikujete s námi formou elektronické pošty, písemně, telefonicky nebo online prostřednictvím chatu.

 4. Navštívíte naše webové stránky nebo naše profily na sociálních sítích.

 5. Kontaktujete nás přes kontaktní formulář na našem webu.

Na základě jakého oprávnění můžeme vaše údaje zpracovávat

Zpracování za účelem vytvoření nabídky služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Osobní údaje získáme přímo od vás např. elektronickou poštou nebo skrze vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře (či přes chat) na našich webových stránkách. Právním základem zpracování je podle Nařízení článek 6, odst. 1., písmeno f) oprávněný zájem Správce.

Zpracování za účelem rozesílání obchodních sdělení (nabídek, newsletterů apod.) na subjekty údajů, které nejsou našimi klienty Právním základem zpracování je podle Nařízení článek 6, odst. 1., písmeno a) souhlas subjektu údajů.

V případě cookies (blíže část Informace o cookies) můžeme bez vašeho souhlasu pracovat pouze s tzv. nezbytnými cookies, tyto zpracováváme rovněž na základě oprávněného zájmu. Analytické a reklamní cookies můžeme zpracovávat pouze na základě vašeho souhlasu, který nám dáte prostřednictvím kliknutí na příslušné pole v cookie liště v patičce stránky.

Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.

Vaše údaje tedy budeme zpracovávat po dobu spolupráce nebo obchodního vztahu, a dále nejdéle 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší (neplatí pro soubory cookies). Dobu uložení informací ze souborů cookies naleznete v části Informace o cookies.

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle nařízení GDPR máte následující práva:

 1. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

 2. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit případně požadovat omezení jejich zpracování.

 3. Požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů.

 4. Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

 5. Žádat přenesení osobních údajů k jinému správci.

 6. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 7. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět.

 8. V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 9. Právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na info@skvelymarketing.cz nebo písemně na adrese Vratislavská 393/12, 181 00 Praha 8 - Bohnice. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Pokud preferujete telefonickou komunikaci, jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 731 172 903.

Mlčenlivost

Mohu Vás ujistit, že my i naši partneři, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů.

Informace o cookies

Webové stránky www.skvelymarketing.cz používají tzv. soubory cookies.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookies, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas. Ten nám můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka na cookie liště, která se vám objeví při návštěvě naší webové stránky.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo nám pomáhá s analýzou, kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací aj.

Cookie si představte jako malé množství dat, které právě prohlížená webová stránka pošle do vašeho počítače. Tam, nebo i v chytrém telefonu či tabletu, se soubor dat uloží. Při příští návštěvě stejné webové stránky pak váš počítač odešle našemu serveru nové údaje o vašem brouzdání po stránce. Pomocí cookie webová stránka pozná, jestli jste na ní už někdy byli a jaké části webu si prohlížíte.

Proč používáme cookies?

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti našich webových stránek. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Jaké typy cookies používáme?

Nezbytné (nutné) soubory cookies - ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka dobře a bezpečně zobrazila. Tyto nelze odmítnout, ani vypnout, jinak by mohlo dojít k neúplnému nebo problematickému zobrazení některých stránek.

Funkční cookies - se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

Analytické soubory cookies - ty nám pomáhají analyzovat, jak naše webové stránky z uživatelského hlediska fungují. Díky těmto souborům vidíme, jak se na našich stránkách orientujete, jak celkově fungují a můžeme je tak pro vás neustále vylepšovat. K tomu účelu používáme také nástroje společnosti Google. 

Reklamní soubory cookies - kdykoli kliknete na naši reklamu při brouzdání na internetu nebo v rámci sociálních sítí a dostanete se na naše webové stránky (nebo navštívíte naše profily na sociálních sítích), používáme reklamní cookies, abychom dokázali měřit úspěšnost našich reklamních aktivit a také dokázali reklamu přizpůsobit vašim potřebám a preferencím. K zajištění propagace našich služeb využíváme nástroje společnosti Google. 

Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu.

Analytické a reklamní cookies zpracováváme jen, pokud nám k tomu dáte souhlas prostřednictvím cookie lišty - ohledně doby zpracování se, prosím, podívejte níže do tabulky.

Pokud už si nepřejete, abychom pracovali s vašimi soubory cookies v plném rozsahu, změňte vaše nastavení nebo váš souhlas odeberte.

Jak spravovat nebo zakázat soubory cookie ve webovém prohlížeči?

Další možná cesta, jak zpracování analytických a reklamních cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Také můžete web prohlížet v anonymním režimu.

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Pamatujte, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, osobní počítač, laptop) zvlášť.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • službou Google Ads a dalšími službami společnosti Google, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

 • službou Facebook od společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat

Nezbytné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Souhlas s užitím analytických a reklamních cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když změníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na info@skvelymarketing.cz. Jednotlivé doby zpracování najdete v tabulce níže.


Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím
   
Analytická   

Google Analytics

Tato cookies se používá k marketingovým účelům a zlepšení webu

26 měsíců + auto reset při nové aktivitě

Jde o cookies z našeho webu.
   
Reklamní   
   
Sklik   

Tato cookies se používá k retargetingu a sledování konverzí

Maximálně 540 dní

Jde o cookies Seznam.cz
   
Reklamní   
   
Facebook   

Tato cookies se používá k retargetingu a sledování konverzí

Maximálně 540 dní

Jde o cookies Facebook
   
Reklamní   
   
Google   

Tato cookies se používá k retargetingu a sledování konverzí

Maximálně 540 dní

Jde o cookies Google

Zpracování osobních údajů uvedených při komunikaci ve Smartsupp chatu

Pro účely urychlení komunikace používáme na webových stránkách www.skvelymarketing.cz online chat od společnosti Smartsupp.

Detailní informace o zpracování osobních údajů společností Smartsupp jsou uvedeny ve Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA).

Osobní údaje jsou uloženy v Německu členském státě EU. Pro další informace si můžete přečíst bod 5.3, přílohy č. 3 v dokumentu DPA (Smlouva o zpracování osobních údajů).

Služba Smartsupp používá pro zpracování osobních údajů třetí strany (subprocesory). Blíže viz příloha č. 3 v dokumentu DPA (Smlouva o zpracování osobních údajů).

Jaký druh osobních dat je zpracováván společností Smartsupp?

Smartsupp dovoluje sbírat jména, e-mailové adresy a telefonní čísla návštěvníků, a to pomocí pre-chat a offline formuláře.

Mimo to může Smartsupp sbírat různé technické informace jako jsou IP adresy, prohlížené stránky, typ použitého zařízení, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky a další.

Dále také mohou návštěvníci zaslat dodatečné osobní informace přímo v rámci samotné chatové konverzace.

Informace o druhu osobních informací, které Smartsupp zpracovává je možné nalézt v příloze č. 1 v dokumentu DPA (Smlouva o zpracování osobních údajů).

Kdo je správcem osobních údajů, které vyplňujete v rámci chatu Smartsupp?

Správcem osobních údajů je Ing. Monika Klečková, IČ:09056319, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu Městské části Praha 8, se sídlem Vratislavská 393, 181 00 Praha 8. Zpracovatelem osobních údajů je společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ:03668681, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno.

Jak Smartsupp zabezpečuje osobní údaje?

Smartsupp chrání osobní informace pomocí nejnovějších průmyslových standardů a bezpečnostních opatření. Používá šifrování SSL / TLS a vše běží na zabezpečeném protokolu HTTPS. Podrobnosti o bezpečnosti dat naleznete v příloze 2 v dokumentu DPA (Smlouva o zpracování osobních údajů).

Jak používáme soubory cookies?

Při využití služeb a produktů Smartsupp mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. "cookies", které mohou obsahovat údaje k identifikaci návštěvníka. V cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje.

Zde naleznete konkrétní popis cookies, které Smartsupp využívá.

 • Funkční cookies
Název Popis Uchovávání
ssupp.vid Hlavním účelem této cookie je identifikace návštěvníků Vašich webových stránek. Na základě toho můžeme při opětovném načtení stránky spárovat návštěvníka s konverzaci. Díky tomu probíhající konverzace nezmizí ani po opětovném načtení stránky, tudíž návštěvníci mohou pokračovat tam, kde skončili.
Tato cookie nám tedy umožňuje zobrazit zdroj, informace o prohlížeči a počet návštěv, které jsou uvedeny v informacích o návštěvníkovi v Dashboard.


6 měsíců

Local Storage (webové úložiště) - trvalé úložiště, dokud jej aplikace nebo uživatel nesmaže

Název Level 1 Název Level 2 / Popis Popis
_ss.enableSounds Ukládá preference uživatele, zda má okno chatu přehrávat zvuky.
ssupp_<CHAT_KEY> Ukládá údaje týkající se preferencí návštěvníků a uživatelů. Viz ukládané hodnoty níže: Zpráva (automatická) se aktivuje, když návštěvník odešle zprávu.
message Ukládá rozepsané zprávy, takže když uživatel znovu načte stránku, rozepsaná zpráva zůstane zachována a nezmizí.
opened Ukládá hodnotu chat open / closed, takže když uživatel znovu načte stránku, chat box se vrátí do předchozího stavu.
vid Funguje stejně, jako ssupp.vid cookie.
 • Marketingové cookies
Název Popis Uchovávání
ssupp.visits Tento soubor cookie se používá k ukládání počtu předchozích návštěv návštěvníka. Na základě toho následně dokážeme přesněji zacílit automatické zprávy a chatboty. 6 měsíců

Local storage (webové úložiště)


Název Level 1

Název Level 2 / Popis

Popis
   
ssupp_<CHAT_KEY>   
   
Ukládá   údaje týkající se preferencí návštěvníků a uživatelů. Viz uložené hodnoty   níže:   
   
   
   
   
   
visits   
   
Stejně   jako soubor cookie ssupp.visits. Jedná se o marketingové informace, které by   neměly být povoleny v případě, že návštěvník neudělí souhlas s marketingovými   soubory cookie.