Zpracování cookies

Co jsou to cookies

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten jej uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby a zjednodušují tak používání webů.

Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webu pro konkrétního uživatele. Navštívený web si může ukládat do cookies informace o vašem chování na webu. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou.

Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků na webu apod.

Proč používám cookies

Fyzická osoba Ing. Monika Klečková, IČ 09056319, se sídlem Vratislavská 393/12, 181 00 Praha 8 - Bohnice, Česká republika, zapsaná do živnostenského rejstříku, je provozovatelem webových stránek www.skvelymarketing.cz.

Ing. Monika Klečková je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • fungování svých webových stránek,
 • pro optimalizaci reklamních sdělení.

Pokud se jedná o využití cookies pro reklamní účely, jsou vždy využity jako hromadný celek a v pseudonymizované podobě.

Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( dále jen "Nařízení").

Je to ve Vašich rukou

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících.

Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na e-mail info@skvelymarketing.cz. Vaši námitku vyhodnotím nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržím. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou.

Co bohužel nezaručím

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek www.skvelymarketing.cz nelze v takovém případě zaručit jejich plnou funkčnost a kompatibilitu.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek www.skvelymarketing.cz, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány i dalšími zpracovateli, a to zejména:

 • Google Analytics, Ads, Google Tag Manager, Google Inc., USA;
 • Facebook Inc., California, USA;
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR

případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám. Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

Jaké soubory cookies používám

Na webu používám dva základní typy cookies dělené dle času:

 • Session cookies - dočasné soubory, které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do momentu, než jej uzavřete.
 • Persistent cookies - soubory, které ve Vašem zařízení zůstávají uloženy tak dlouho, než je ručně neodstraníte.

Ani jeden z výše zmíněných typů neslouží ke sběru osobních informací a není tedy možné dle cookies uživatele identifikovat.

Dle funkce, kterou na mém webu soubory cookies mohou plnit, se dělí na:

 • Konverzní - slouží k vyhodnocení výkonu jednotlivých prodejních kanálů.
 • Trackingové - v kombinaci s konverzními slouží k analýze prodejních kanálů a pomáhají k vylepšení uživatelského prožitku.
 • Analytické - pomáhají k pochopení chování návštěvníků našeho webu.
 • Remarketingové - umožňují personalizovat obsah zobrazovaných reklam.
 • Esenciální - jsou důležité a nezbytné pro základní funkčnost webu.